COPISTERIA & IMPREMTA

Copisteria & Impremta

Envia'ns els documents per imprimir a: disseny@copisceloni.com

Serveis

Copisteria

  • Reproducció de documents, escanejats
  • Còpies color, b/n, plànols, CAD
  • Cartells, pòsters, grans formats
  • Segells, vinils, adhesius
  • Acabats: Enquadernacions, llibres, laminats, plastificats, doblats, grapats
  • Impresions en gran format, plotter, cartró pluma

Impremta

  • Catàlegs, díptics, tríptics
  • Flyers, desplegables, targetes, talonaris
  • Carpetes, sobres, paper de carta, blocs
  • Posters, cartells