COPISTERIA & IMPREMTA

Envia'ns els documents per imprimir a: disseny@copisceloni.com

Serveis de Copisteria:

  • Reproducció de documents, escanejats
  • Còpies color, b/n, plànols, CAD...
  • Cartells, pòsters, grans formats
  • Segells, vinils, adhesius
  • Acabats: Enquadernacions, llibres, laminats, plastificats, doblats, grapats...
  • Impresions en gran format, plotter, cartró pluma

Serveis d'Impremta:

  • Catàlegs, díptics, tríptics...
  • Flyers, desplegables, targetes, talonaris...
  • Carpetes, sobres, paper de carta, blocs...
  • Posters, cartells...

CATÀLEG SERVEIS D'IMPREMTA